Search

داستان دود و رادیو

داستان دود و رادیو در سامانه‌های مخابرات رادیویی، اطلاعات با استفاده از امواج رادیویی در فضا منتقل می‌شود. در پایان ارسال‌سازی، اطلاعاتی که باید ارسال شود توسط نوعی مبدل به سیگنال الکتریکی متغیر با زمان به نام سیگنال مدولاسیون تبدیل می‌شود حال شما فکر کن در دنیای پیپ و سیگاربرگ ما با دود و نیم […]

تاریخچه موسیقی در رادیو ایران 

تاریخچه موسیقی در رادیو ایران در سال ۱۳۱۹ شمسی که مرکز پخش فرستندۀ ایران در تهران گشایش یافت و رادیو به‌کار افتاد ، چند کمیسیون کارهای فنی این دستگاه را اداره می‌کردند که از آن جمله «کمیسیون موسیقی»، زیر نظر ادارۀ موسیقی کشور، بود. این کمیسیون در آغاز کار، برای تهیۀ برنامه‌های موسیقی ایرانی از […]

داستان رادیو اسموک

داستان رادیو اسموک پادکست به زبان ساده پادکست چیست ؟ پادکست یعنی صدای ضبط شده‌ ای که در اینترنت منتشر می‌کنند و هرکسی می‌تواند به این محتوای صوتی گوش دهد این محتوای صوتی می‌تواند صحبت‌های یک نفر درباره موضوعی خاص یک مکالمه چند نفره تعریف کردن خلاصه کتاب‌ها، آموزش زبان، یا موضوع دیگری باشد. که […]

پادکست چیست ؟

بررسی ریشه ای کلمه پادکست , تاریخ پیدایش پادکست و تفا,ت آن با رادیو